טיפול פליאטיבי 02.07.2024

עמדות אחיות בפורטוגל כלפי טיפול פליאטיבי ביילודים

במחקר מתודולוגי עם גישה כמותית, החוקרים ביקשו להעריך את המאפיינים הפסיכומטריים של סולם טיפול פליאטיבי עבור אחיות יילודים בפורטוגל, במטרה לשפר את טיפול סוף החיים ביילודים

טיפול רפואי בתינוקות. אילוסטרציה

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Palliative and Supportive Care, החוקרים שאפו להעריך את עמדותיהן של אחיות יילודים פורטוגזיות כלפי טיפול פליאטיבי ולזהות חסמים ומנחים ביישום טיפול כזה.

המחקר בוצע ב-13 יחידות יילודים ברמה 3 ברחבי פורטוגל, מיולי 2021 עד פברואר 2022. החוקרים איתרו 283 אחיות יילודים שתרמו לאימות ה-NiPCAS לאחר תרגומו והתאמתו להקשר הפורטוגזי. העקביות הפנימית הוערכה באמצעות מקדם אלפא של Cronbach, והרגישות הוערכה באמצעות מקדמי לאסימטריה וקרטוזיס.

החוקרים השתמשו במספר מדדים אמפיריים כדי להעריך את המודל: חי בריבוע על פני דרגות חופש, מדד התאמה השוואתי, מדד התאמה נורמלית, מדד טאקר-לואיס ושגיאת קירוב ממוצעת. בנוסף, הוערך תוקף מתכנס תוך שימוש בשונות ממוצעת שחולצה ואמינות מורכבת.

מתוצאות המחקר עולה כי NiPCAS הוא כלי תקף מבחינה פסיכומטרית במסגרת הפורטוגזית. העקביות הפנימית של הסולם היתה בדרך כלל טובה, כאשר ערכי אלפא של Cronbach מצביעים על מהימנות מקובלת על פני רוב הגורמים. לפקטור 1 (ארגון) היה אלפא של 0.75, לפקטור 2 (משאבים) היה 0.60 ולפקטור 3 (קלינאי) היה ערך נמוך יותר של 0.30, מה שמרמז על כמה בעיות עם מהימנות הסולם במדידת עמדות הקשורות לרופא.

הערכים לאסימטריה וקרטוזיס, פחות מ-|3| ו-|7|, בהתאמה, מעידים על רגישות פסיכומטרית טובה. בהתבסס על השונות הממוצעת שחולצה (AVE) וקריטריון המתאם בריבוע, פקטורים 1 ו-2 לא הראו תוקף אבחנה, בעוד שתוקף אבחנה אושר בין גורמים 1 ו-3, לבין גורמים 2 ו-3.

החוקרים סיכמו כי NiPCAS מספק מדד מהימן של עמדות אחיות יילודים כלפי טיפול פליאטיבי, שיכול לסייע בשיפור איכות הטיפול בחולים ילודים סופניים ובני משפחותיהם. המחקר הדגיש גם את הצורך בחינוך נוסף ובפיתוח מדיניות כדי לתמוך בפרקטיקות טיפול פליאטיבי יעיל ביחידות יילודים.

מקור:

Sousa FP, Roldão MG, Rebotim AM, Figueira AR, Barbosa J, Fradique E, Santos Curado MA. The Neonatal Palliative Care Attitude Scale: Psychometric properties for Portuguese neonatal nurses. Palliat Support Care. 2024 Jun;22(3):571-576. doi: 10.1017/S1478951522000797. PMID: 35818713.

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי בילודים,  NiPCAS,  אימות פסיכומטרי,  אחיות יילודים פורטוגזית,  טיפול בסוף החיים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו